Tietokoneiden historiaa

Ensimmäisiä tietoteknisiä laitteita oli helmitaulut, joita keksittiin laskennan tueksi. Tämän jälkeen tuli reikäkortilla tapahtuva laskeminen, sekä tallentaminen. 1800-luvulla kehitettiin kutomakone, jolla ohjattiin reikäkortteja, tästä sai alkunsa tietokoneen suunnittelu ja ohjelmointi.Tietokoneella tarkoitetaan laitetta, joka käsittelee numeeris-loogista tietoa ohjelmoinnin avulla. Tietokone on yleiskäyttöinen laite, joka on kehitetty suorittamaan tietojenkäsittelyä. Ensimmäinen tietokone on lähdetty kehittämään 1940-luvulla, puhtaasti sotilaallisiin tarkoituksiin ja silloin sen tarkoitus oli murtaa salakirjoitukset. Tämän jälkeen, sitä lähdettiin kehittämään laskennan avuksi. Ensimmäiset tietokoneet, oli painavia, erittäin suuria ja hitaita, silloin ei koneissa ollutkaan, niitä ominaisuuksia, kuin, mitä nykypäivänä.Tietokoneen toimintaa ohjaa suoritin, joka tulkitsee konekielellä ohjelmoituja käskyjä. Käsky suorittaa yleensä muistiin tallennetun ohjelmointi käskyn ja toisella käskyllä se sitten tallentuu muistiin koneeseen. Ensimmäiset koneet ohjelmoitiin konekielillä, josta myöhemmin on kehitetty helpommin ymmärrettävä ohjelmointikieli.Tietokoneen osat koostuivat elektroniputkista, sekä siinä oli sähkömekaanisia releitä. Liikkuvat osat rajoittivat tuolloin koneen nopeutta, niin että laskutoimituksia oli mahdollista tehdä, vain kymmeniä sekunnissa. Elektroniset putkitoteutukset taas, suorittivat samoja laskuja tuhansia kappaleita samassa ajassa.Charles Baggage, oli se henkilö, joka lähti kehittämään tietokonetta 1820-luvulla. Hän sai rahoituksen Englannin valtiolta ja suunnitteli konetta, jota kutsuttiin Analyyttiseksi koneeksi. Siinä oli pääosat, kuten nykyisessäkin tietokoneessa, syöttö, ohjelma, muisti ja tulostin. Baggagen keksintö avasi rajattomat mahdollisuudet automaatiolle. Ideassa käytettiin reikäkorttien periaatetta, jolla korttien sisällön määräämä asetus pystyi määräämään ja hakemaan tietoja.

Baggagen poika, oli suunnitellut Analyyttiseen koneeseen keskusyksikön. Tämä osajärjestelmä on lahjoitettu Harvardin Yliopistolle tutkinta tarkoituksiin. Myöhemmin tämän löysi Howard Aiken, yli puoli vuosisataa myöhemmin. Howard tutki Baggagen ideoita ja oivalluksia tästä koneesta, ja totesi, että sen voisi toteuttaa. Aiken kävi keskustelua 1950-luvulla IBM:n pääjohtajan kanssa, 1950-luvulla IBM:stä tulikin johtava tietokoneiden valmistaja.Syksyllä 1945, syntyi kone, joka oli täysin elektroninen. Tämä kone, oli käytössä 1955 saakka. Kone oli todella painava, yli 30 tonnia ja se tarvitsi todella ison tilan. Kone oli nimeltään Eniac ja sitä käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin, se oli kokeiluluontoinen projekti, mutta sen keksiminen vaikutti suuresti tietokoneiden kehitykseen.1960-luvulla tietokoneiden koko kehitys eteni niin, että kaapin kokoisten koneiden tilalle tuli pienempiä ja pöydälle mahtuvia laitteita. 1970-luvulla tuli ensimmäinen kuvaputkinäytöllä varustettu malli Wang 2200, joka oli kone, joka otti vastaan dataa, eli toimi selkeämmällä tietokonekielellä. 1960-luvulla tietokoneet siirtyivät mikropiireihin, nämä pienensivät koneen kokoa entisestään, sillä samaan tilaan saatiin nyt kaksinkertainen määrä erilaisia komponentteja.Nämä mikropiirit ja mikroprosessorit mahdollistivat Personal Computerin, eli PC: kehittymisen. Mikropiirien kehitys toi tietokoneet myös lentokoneisiin, ohjuksiin ja avaruusaluksiin.

1900- ja 2000-luvun koneet

2000-luvulla

1900-luvulla tietokoneet alkoivat kehittyä nopeammin ja kehitykselle ei näy loppua. 1970-luvulla tietokoneiden koot ja suoriutumis nopeus parani entisestään, silloin myös eri valmistajilta tuli uusia kehitettyjä malleja. Koneiden kapasiteetin parantuessa ohjelmiston koko ja käytettävyys paranivat. Tietokoneet yleistyivät yrityskäytössä, sekä harrastuksissa ja kotitalouksissa. Yrityksissä siirryttiin enemmän koneistamaan mm. sihteereiden töitä ja arkistointia.2000-luvulla tulivat erilaiset tabletit, kämmentietokoneet, ja pelikoneet, jotka toimivat tietokoneen ohjelmoinnin tavoin. 2000-luvulla yleistyivät myös kannettavat tietokoneet, läppärit, tuolloin kehittyi langaton verkko ja viestintä tämän kautta mullisti kannettavien koneiden ja pelien käytön. Elektroniikassa käytetään samaa kaavaa, kuin ensimmäisissä tietokoneissa. Nykyisin autot ja kodinkoneet, suorittavat käskynsä samalla tavalla tietokoneen pohjalta, joka näihin laitteisiin on sisään ohjelmoitu. Ne ohjelmoidaan konekielellä käskyiksi, joten laitteet kehittyvät koko ajan parempaan suuntaan. Tietokoneiden ja tietoverkkojen kehitys, on myös tuonut mukanaan hakkeroinnin, tietoihin murtautumisen, ja tietokonevirukset.